สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน เผยการแบ่งโถก่อนจับสลากการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ที่จะแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคม 2565- มกราคม 2566

โดยการแบ่งโถ แบ่งเป็นดังนี้

โถ 1 – เวียดนาม, ไทย
โภ 2 – อินโดนีเซีย, มาเลเซีย
โถ 3 – สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์
โถ 4 – เมียนมา, กัมพูชา
โถ 5 – สปป.ลาว, (ติมอร์ เลสเต หรือ บรูไน)

โดยการจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย