fbpx

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฯ ส่งเจ้าหน้าที่ และ ผู้ตัดสินเข้าร่วมอบรม ณ ประเทศ ซาอุฯ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ กรุง ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฯ ส่งตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมการอบรม SAFF Refereeing Debriefing ที่จัดขึ้นโดย สหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย โดยตัวแทนทั้ง 4 คนประกอบไปด้วย

– ฉัตริน มงคลศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฯ
– สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite
– วิวรรธน์ จำปาอ่อน ผู้ตัดสินระดับ FIFA
– ต่อพงษ์ สมสิงห์ ผู้ตัดสินระดับ FIFA

โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน นำโดย ฟาฮัด อับดุลลาเยฟ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สหพันธ์ฟุตบอลซาอุดีอาระเบีย, ฮาคาน อานาซ วิทยากรพิเศษด้าน VAR สหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย, อเลโฮ เปเรซ วิทยากรด้านฟิตเนส ฟีฟ่า และ สหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย, มิโลราด มาซิช ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมฟุตบอลไซปรัส และ โฮเซ ซานเชส นักประสาทวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตัดสิน

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการอัพเดตความรู้และเทคนิคในการตัดสิน ทั้งด้าน การควบคุมผู้เล่น การสื่อสารและใช้งาน VAR การตัดสินในเหตุการณ์สำคัญ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตัดสิน รวมไปถึงการฝึกซ้อมและพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่ผู้ตัดสินภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น