วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเรือนกระจก บ้านปาร์คนายเลิศ สถานฑูตฮังการีประจำประเทศไทย จัดพิธีมอบโต๊ะ TEQ Ball ให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำไปใช้งานเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอล

สำหรับการมอบในครั้งนี้ นำโดย ดร.ชานดอร์ ชิโพช เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ และ ปิยภัทร สโรบล รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ฮังการี และนอกจากนี้ ทางสถานทูตฮังการี ประจำประเทศไทยฯ ยังได้มอบ อุปการณ์กีฬาให้กับทางสมาคมกีฬา, หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้งานต่อไป

โดยนี่ถือเป็นความร่วมมือขั้นแรก ระหว่าง สถานฑูตฮังการีประจำประเทศไทย กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ ที่เป็นนวัตกรรมจากบริษัทจากประเทศฮังการี หลังจากที่ได้มีประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้จะมีโครงการอีกมากมายเกิดขึ้น