fbpx

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565


วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, อุปนายกสมาคม , สภากรรมการ, รองเลขาธิการสมาคมฯ และสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 75 สโมสร

พร้อมกันนี้ ยังมีตัวแทนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย, นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย และ นายจามร จามรี นิติกร 3 งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย

ส่วน ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกอบด้วย ลาวิน วิกเนสช์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศสมาชิก ขณะที่ ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ประกอบด้วย ยอดแก้ว ภาวดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลพัฒนาอาเซียน ในสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และ วิคตอเรีย โก๊ะ ผู้บริหารสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ในภูมิภาคอาเซียน, ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอแห่งอาเซียน วินตัน ลี เลขาธิการเอเอฟเอฟ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมผ่านทางออนไลน์

สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย การลงมติในแต่ละวาระจะใช้การลงคะแนนเสียงโดยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ทั้งในการลงคะแนนเสียง และสรุปผลคะแนน

โดยในการประชุม มีวาระสำคัญๆ ดังนี้

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 71 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ผู้สิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของ พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ

เรียน สโมสรสมาชิก และแขกผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน ก่อนอื่นต้องขอกล่าว สวัสดีและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามระเบียบข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฯ กำหนดว่า จะต้องจัดขึ้นไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี

สำหรับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราต้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อวงการ “ฟุตบอลไทย” อย่างต่อเนื่อง ผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

คณะผู้บริหารสมาคมฯ และบริษัทไทยลีก ทุกคนทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่า ในฤดูกาลหน้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องลดเงินสนับสนุนลง ทั้งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ซึ่งเรากำลังทำงานหนักอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกๆ อย่างกลับมาอยู่ในภาวะปกติให้เร็วที่สุด

ต้องขอบคุณทุกๆ ความร่วมมือร่วมใจของสโมสรสมาชิก ขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนช่วย ทั้ง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ตลอดจน ผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน และหวังว่า ฟุตบอลไทยขอเรา จะยืนหยัดและเดินหน้าก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

สำหรับ วันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่อยากแจ้งต่อ สโมสรสมาชิก ที่มีความสนใจ และมีความพร้อม เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลของทีมชาติไทย ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ตามนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในด้านศักยภาพการจัดการกีฬา และมีการยกระดับสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ

สามารถ ยื่นความจำนงก่อนถึงช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ในแต่ละรอบ เพื่อให้สมาคมฯ และผู้จัดการแข่งขันมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม โดยสามารถส่งหนังสือมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ หรือ email ได้ที่ [email protected] ขอบคุณครับ

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม ประกอบด้วย
1.นายสุรเดช อนันตพงศ์ จากสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
2.ดร.อาชวิทย์ เจิ่งกลิ่นจันทร์จากสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี
3.นายกันตพัฒน์ กิติพงษ์สิริภัค จากสโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 75 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75สโมสร

4.2 รับรองรายงานการดำเนินงานกิจกรรมและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 73 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

4.3 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดง รายรับ – รายจ่าย 2564 และ งบประมาณ 2565 ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 73 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

4.4 การรับรองฐานะการเงิน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 73 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

4.5 การขออนุมัติงบประมาณ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 73 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

4.6 การขออนุมัติรับสมาชิก

สำหรับปีนี้ มีผู้ที่แสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ จำนวน 16 รายชื่อ ประกอบด้วย สโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร, สโมสรแซท ดรีมทีม, สโมสรบงกชเพชร ยูไนเต็ด, สโมสรเซาท์อีสเอเชียไลอ้อนเนส (ซีล), สโมสรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร, สโมสรเพชราวุธ เอฟซี, สโมสรเชียงคำ ยูไนเต็ด, สโมสรอโยธยา วอริเออร์, สโมสรอำนาจเจริญ ซิตี้, สโมสรฟุตเทร่า ยูไนเต็ด, สโมสร แปดริ้ว ซิตี้, สโมสร สุรินทร์ 008, สโมสรพนมไพรวิทยาคารฟุตบอลคลับ, สโมสร ธรรมสาธิต ยูไนเต็ด, สโมสรลำนารายณ์ ซิตี้, สโมสร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เอฟซี

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 75 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร

4.7 การลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม ตามที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ต้องการให้ปรับปรุงข้อบังคับลักษณะการปกครองของมวลสมาชิกให้มีรูปแบบ เนื้อหา เหมือนกันทั่วโลก ซึ่งสมาคมได้นำส่งเอกสารร่างข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมตารางเปรียบเทียบ ให้สโมสรสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 คน

4.8 การลงมติรับรองระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมตามที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ต้องการให้ปรับปรุง ซึ่งสมาคมได้นำส่งเอกสารร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมตารางเปรียบเทียบ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 คน

4.9 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคมฯ

นายสมภพ ต่อมสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9071

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 75 สโมสร