fbpx

หลายเรื่อง! “ส.บอลไทย” จัดประชุมสภากรรมการครั้งที่ 5/2564

สมาคมฯ จัดประชุมสภากรรมการครั้งที่ 5/2564 โดยมีสาระการประชุมหลัก คือ รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานและสนามฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และนำเสนอต่อสภากรรมการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก 2021 พร้อมกับ เตรียมจ่ายเงินสนับสนุนครั้งที่ 2 ให้แก่สโมสรไทยลีก
 
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมฯ จัดการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนกันยายน 2564 ขึ้น โดยมี พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมสภากรรมการ รศ.ดร. วิชิต คะนึงสุขเกษม, พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ, นายณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง, นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร และนายศศิศ สิงห์โตทอง
 
พร้อมอุปนายกสมาคมฯที่ร่วมประชุมผ่านทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ประกอบด้วย นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์, นางสาวศิริมา พานิชชีวะ, นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ และสภากรรมการ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ, นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นายธวัช อุยสุย, นายมิตติ ติยะไพรัช, นายบริพัฒน์ สมมี และนายณัฐ ชยุติมันต์
 
นอกจากนี้ยังมี พล.ต.ทอำนวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคมฯ, นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย, นายปิยภัทร สโรบล รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ และนายไพฤทธิ์ ต้านไพรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด เข้าร่วม
 
สรุปสาระสำคัญการประชุมสภากรรมการ ดังนี้
 
รายงานความคืบหน้า การก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานและสนามฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในบริเวณพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทยไทย ใกล้กับสมาคมกีฬาเทควันโด โดยใช้งบประมาณจากโครงการ FIFA Forward 2.0 Infrastructure Project ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โดยได้รับการอนุมัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติม รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 2,683 ตารางเมตร อายุสัญญา 30 ปี เร่งเสนอแบบการก่อสร้างให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป
 
บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้นำเสนอต่อสภากรรมการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก 2021 เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาด การจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยจังหวัด และมาตรการจัดการแข่งขันที่มีความเข้มงวด ไม่สามารถควบคุมได้ในสถานที่แข่งขันของสโมสรในอเมเจอร์ลีก จึงมีมติจากสภากรรมการฯ ยกเลิกการแข่งขันฯ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทำหนังสือแจ้งกับทางสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน และแจ้งรายละเอียดการคืนเงินค่าสมัครและเงินมัดจำ ให้กับสโมสรที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 179 ทีม
 
นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมสำหรับการเตรียมจ่ายเงินสนับสนุน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้กับสโมสรในไทยลีก1 ให้ดำเนินการเข้ารับเงินสนับสนุนดังกล่าวในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป