อีสาน ยูไนเต็ด แจ้งความอายัดทรัพย์สิน ส.บอลไทย

อีสาน ยูไนเต็ด แจ้งความอายัดบัญชีทรัพย์สิน ส.บอลไทย

อีสาน ยูไนเต็ด แจ้งความอายัดบัญชีทรัพย์สิน ส.บอลไทย

     “อีสาน ยูไนเต็ด” ยื่นศาลอายัดบัญชีทรัพย์สิน “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย” ในกรณียึดสิทธิ์ทำทีมจาก “ศรีสะเกษ เอฟซี” ซึ่งตีเป็นมูลค่ารวมกว่า 32 ล้านบาท

วันที่ 21 ต.ค. 65 สืบเนื่องจากกรณีที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับ อีสาน ยูไนเต็ด กรณียึดสิทธิ์จาก ศรีสะเกษ เอฟซี ซึ่งตีเป็นมูลค่ารวมกว่า 32 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทางด้านของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยืนยันมาแล้วว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นก้อน และอาจจะต้องผ่อนชำระ

อีสาน ยูไนเต็ด แจ้งความอายัดบัญชีทรัพย์สิน ส.บอลไทย

และล่าสุดมีการยืนยันมาแล้วว่า ผู้บริหาร อีสาน ยูไนเต็ด ได้ยื่นศาลให้มีการอายัดบัญชีการเงินของ ส.บอลฯ โดยได้มีการยื่นเรื่องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการอายัดสิทธิเรียกร้อง ทั้งบัญชีเงนฝากธนาคาร รวมถงบญช และหน เงนปนผล ของสมาคมกฬาฟตบอลฯ ดวย

อ่านข่าวฟุตบอลเพิ่มเติม :: ข่าวบอล